vineri, 28 mai 2010

INFORMARE

In data de 27.05. 2010, la Cercul militar Sibiu, s-a desfasurat sedinta lunara a filialei 1 Sibiu a SCMD. Unul din punctele ordinei de zi, supus atentiei filialelor prin adresa SCMD nr.32/27.05.2010, a fost dezbaterea oportunitatii de a se demara procedurile de constituire a unei federatii sindicale impreuna cu Sindicatul Forta Romania 89.Problema a fost abordata cu toata seriozitatea pe care o astfel de actiune o implica. In urma dezbaterilor, s-a hotarat formularea unui raspuns catre Comitetul Director al SCMD pe care il prezentam in continuare, spre informarea tuturor membrilor filialei.

Catre

SINDICATUL CADRELOR MILITARE

DISPONIBILIZATE

Urmare la adresa dumneavoastra nr.32/27.05.2010, va comunicam urmatoarele:

-consultarea membrilor filialei cu privire la constituirea unei federatii impreuna cu Sindicatul „Forta Romania 89”a avut loc cu ocazia sedintei lunare a filialei din data de 27.05.2010

-membrii filialei si-au exprimat acordul de principiu privind participarea SCMD in cadrul unei federatii sindicale, urmarind prin aceasta ca demersurile noastre sa capete mai multa consistenta, credibilitate si, pe cale de consecinta, mai multa eficienta.Ca atare, este de dorit sa intram intr-o federatie mare si bine pozitionata ca partener social in raport cu Guvernul Romaniei, pastrand totodata specificul sindicatului nostru;

-neavand date edificatoare despre Sindicatul „Forta Romania 89”nu ne putempronunta cu privire la constituirea unei federatii cu acest sindicat;

-membrii Filialei 1 Sibiu a SCMD au subliniat in mod deosebit caracterul apolitic al SCMD, exprimandu-si dorinta de a se exclude orice implicare politica a acestuia.

Cu deosebita stima,

Presedintele Filialei 1 Sibiu a SCMD

Col.(r)

STEFAN TUDOSIE