miercuri, 6 februarie 2013

In sfarsit , cineva competent spune adevarul!

Avocatul Poporului: Pensiile de serviciu, eliminate cu încălcarea unor prevederi din Constituţie

Aplicarea legislaţiei de eliminare a pensiilor de serviciu s-a făcut cu nerespectarea textului din Constituţie ce a reprezentat temeiul legal, iar măsura preconizată a aduce economii la buget a adus de fapt cheltuieli anuale suplimentare de aproximativ 1 miliard de lei, relevă o concluzie a unui raport postat pe site-ul Avocatului Poporului.
Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului, a precizat pentru Agerpres că Raportul special privind consecinţele eliminării pensiilor de serviciu a fost înaintat Guvernului şi preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului.
Potrivit sintezei raportului, temeiul constituţional al acestui document îl constituie prevederi din Constituţie potrivit cărora "restrângerea exerciţiului unor drepturi poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică", "măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii".
Faţă de acest principiu, actul de recalculare a pensiilor de serviciu s-a efectuat "prin abatere de la textul din Constituţie", relevă sinteza Raportului.
"Desfiinţarea pensiilor prevăzute în Legea nr. 119/2010 a adus atingere unui drept dobândit, acela de pensie de serviciu; aceasta nu este diminuată temporar sau impozitată pe o perioadă nedefinită de timp, este pur şi simplu desfiinţată. Articolul din Constituţie se referă în cazul de faţă la dreptul la pensie de serviciu care dispare cu totul şi nu la dreptul la pensie din sistemul asigurărilor sociale de stat. Dreptul dobândit şi retras prin această lege este pensia de serviciu şi nicidecum pensia din sistemul public de pensii pentru care s-a plătit contribuţie. Această premiză nu este reală, întrucât pensia de serviciu şi pensia din sistemul public nu reprezintă un singur drept, astfel că în fapt, dreptul la pensie de serviciu a dispărut cu totul!", menţionează sursa citată.
Potrivit acesteia, categoria pensionarilor în cauză, mai puţin beneficiarii pensiilor militare, beneficiase de două drepturi: pensia de serviciu - un drept care includea alt drept, pensia din sistemul public de pensii, ambele obţinute prin efectul a două legi organice diferite; cu alte cuvinte, dreptul la pensie de serviciu nu a fost restrâns, ci desfiinţat.
Având în vedere "deficienţele semnalate" şi pornind de la multitudinea de sesizări la instituţia AP ale celor cărora legislaţia de desfiinţare a pensiilor de serviciu le-a adus atingere, ţinând seama de miile de sesizări în instanţă, individuale sau de grup, soldate cu tot atâtea procese pe rol sau închise, ţinând seama de deciziile tribunalelor şi curţilor de apel "neuniforme pe această temă unică", Avocatul Poporului a formulat mai multe propuneri, printre care se numără şi o măsură tranzitorie ce prevede pentru pensiile de serviciu stabilite în baza legislaţiei existente la apariţia Legii nr. 119/2010 revenirea la denumirea şi cuantumul pensiilor de serviciu anterioare promulgării Legii nr. 119/2010.
"Partea din pensie plătită de către bugetul de stat va fi impozitată pe principiul pierderii proporţionale (în concordanţă şi cu textul Constituţiei şi în concordanţă şi cu Recursul în interesul legii semnat de Procurorul General). Impozitarea se va face cu un procent progresiv, pe tranşe, proporţional cu mărimea cuantumului contribuţiei statului", se arată în măsura tranzitorie.
Faţă de aspectele legislative analizate, AP formulează propuneri privind Legea nr. 119/2010 constând în completarea articolului 3 din această lege cu două noi alineate - "Alin. (4) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit dispoziţiilor prezentei legi nu poate reprezenta mai puţin de 50 % din cuantumul pensiilor aflate în plată", respectiv "Alin. (5) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (4) se cuvin astfel de la data de 1 ianuarie 2011".
De asemenea, AP a făcut propuneri şi referitor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, precum şi la pensiile ocupaţionale.
"Legea pensiilor ocupaţionale să prevadă posibilitatea ca şi persoanele care au beneficiat de pensii speciale să adere la sistemul pensiilor ocupaţionale, în vederea suplimentării pensiei acordate de sistemul public cel puţin până la întregirea pensiei avute anterior recalculării, respectiv revizuirii prin Legea nr. 119/2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011", menţionează una dintre recomandările AP privind pensiile ocupaţionale.

Publicat Luni, 04 februarie 2013